صفحه اصلی

ماشین آلات

 • پاکت ساز EXI
  پاکت ساز EXI

  دستگاه پاکت ساز سری EXI-6000 با سرعت بالا جهت تولید پاکت های ...

 • پرکن نیمه اتوماتیک مایعات درب وسط EXR-M
  پرکن نیمه اتوماتیک مایعات درب وسط EXR-M

  دستگاه نیمه اتوماتیک پرکن روتاری 2، 3 و 4 نازل EXR-M با سرعت پایین و حجم نهایت 300 میلی لیتر جهت پرکردن ...

 • پرکن تمام اتوماتیک مایعات درب وسط EXR-A
  پرکن تمام اتوماتیک مایعات درب وسط EXR-A

  دستگاه تمام اتوماتیک پرکن روتاری 4، 5 و 6 نازل EXR-A با سرعت بالا و حجم نهایت 400 میلی لیتر جهت پرکردن ...

 • پرکن تمام اتوماتیک EXR - 8
  پرکن تمام اتوماتیک EXR - 8

  دستگاه پرکن روتاری 8 ایستگاه EXR-8 با سرعت متوسط و حجم نهایت 1500 میلی لیتر جهت پرکردن ...

 • پرکن تمام اتوماتیک EXR - 6
  پرکن تمام اتوماتیک EXR - 6

  دستگاه پرکن روتاری 6 ایستگاه EXR-6 با سرعت متوسط و حجم نهایت 1500 میلی لیتر جهت پرکردن...

 • سری EXVL - 520
  سری EXVL - 520

  دستگاه پاکت ساز پرکن سری EXVL-520 با سرعت متوسط و حجم نهایت 2000 میلی لیتر جهت تولید

 •  سری EXP - 210
  سری EXP - 210

  دستگاه پرکن سری EXP-210 با سرعت متوسط و حجم نهایت 1200 میلی لیتر جهت پرکردن ...

 • سری EXS – 240
  سری EXS – 240

  دستگاه های پاکت ساز پرکن EXS-240 با سرعت متوسط و حجم نهایت 1000 میلی لیتر ...

 • سری EXS – 180
  سری EXS – 180

  دستگاه پاکت ساز پرکن سری EXS-180 با سرعت بالا و حجم نهایت 100 میلی لیتر ...

 • سری EXS – 130
  سری EXS – 130

  دستگاه پاکت ساز پرکن EXS-130 با سرعت متوسط و حجم نهایت 160 میلی لیتر ...

 • سری EXS – 110
  سری EXS – 110

  دستگاه پاکت ساز پرکن EXS-110 با سرعت متوسط و حجم نهایت 60 میلی لیتر ...

 • سری EXH
  سری EXH

  دستگاه های پاکت ساز پرکن سری EXH با سرعت بسیار بالا و حجم نهایت 100 میلی لیتر ...